Konkurs z racji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka

Dnia 20 listopada 2020 przypada Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka.

Dzień ten upamiętnia uchwalenie Deklaracji Praw Dziecka w 1959 roku a także Konwencji o Prawach Dziecka w 1989 roku. To dokumenty, których celem jest zapewnienie jak najlepszej ochrony i opieki najmłodszym.

W związku z Międzynarodowym Dniem Praw Dziecka ogłaszamy KONKURS!

  1. Konkurs skierowany jest do uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej w Krępcu (klasy 0-8).
  2. Klasy 4-8: Zadanie konkursowe polega na wyborze czterech praw zawartych w Konwencji Praw Dziecka oraz przedstawieniu przez uczniów ich znaczenia poprzez krótką formę literacką (dowolną, np. wierszyk, fraszka).

Klasy 0-3: Zadanie konkursowe polega na wyborze dwóch praw zawartych w Konwencji Praw Dziecka oraz przedstawieniu przez uczniów ich znaczenia poprzez krótką formę plastyczną (format min.A4, technika dowolna).

  1. Termin zgłoszenia do konkursu mija 29.11.2020.
  2. Prace należy sfotografować i wysłać na e-mail: b.cholewa@sp-krepiec.pl
  3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 04.12.2020 r. w Szkole Podstawowej im. Marii Wójcik w Krępcu, wyniki będą ogłoszone na stronie internetowej placówki.
  4. Autorzy najciekawszych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
  5. Przy wyborze prac będzie brana pod uwagę SAMODZIELNOŚĆ i pomysłowość.

Celem konkursu jest:

  • podniesienie świadomości dzieci w zakresie rozumienia zapisów Konwencji Praw Dziecka;
  • poszerzanie wiedzy dotyczącej praw dziecka;
  • rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej dzieci przez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań literackich oraz plastycznych.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez Szkołę Podstawową im. Marii Wójcik w Krępcu wizerunku dziecka, jego pracy artystycznej, rozpowszechnianie, publikowanie wizerunku w mediach elektronicznych, w szczególności na stronie internetowej szkoły.

Może Ci się również spodoba