Świetlica

PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

6:30 – 10:00

6:30 – 10:45

6:30 – 10:00

6:30 – 9:55

6:30 – 16:30

12:45 – 16:30

11:45 – 16:30

11:45- 16:30

12:45 – 16:30