Dyrekcja

Eliza Szypulska

Dyrektor szkoły - od 1.12.2007r – do obecnie

Małgorzata Komszczyńska

p.o. Dyrektora szkoły – od 01.01.2007r. do 30.11.2007r.

Aurelia Kunc

Dyrektor szkoły - od 01.09.1991r. – 31.12.2006r.

Tadeusz Latoch

Dyrektor szkoły – 01.09.1966r. do 31.08.1991r.

Maria Albińska - Wójcik

Dyrektor szkoły od 1918 do 1966