Pedagog specjalny

Pedagodzy specjalni:
1) Beata Batyra-Pietruszka – nauczyciel współorganizujący kształcenie w kl. 3

2) Agnieszka Kwaśniak – zastępstwo za p. Beatę Batyrę-Pietruszkę w klasie 3

2) Beata Cholewa – nauczyciel współorganizujący kształcenie w kl. 4
3) Anna Bot – nauczyciel współorganizujący kształcenie w kl. 4
4) Anna Gładysz – nauczyciel współorganizujący kształcenie w kl. 2
5) Agnieszka Dumała – Kusy – nauczyciel współorganizujący kształcenie w kl. 7

6) Monika Węgorek