Samorząd Uczniowski

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

mgr Edyta Anasiak

mgr Katarzyna Szajewska-Gała

Przewodniczący Samorządu: Małgorzata Podlodowska (kl.VIII)

Zastępca Przewodniczącego: Zuzanna Bereza (kl.VIII)

Sekretarz Samorządu: Mikołaj Mazur (kl.VI)

Skarbnik Samorządu: Lena Świątek (kl.VI)