Biblioteka

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
Opiekun biblioteki szkolnej: mgr Dorota Zając
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8:00 – 10:00        
10:45 – 11:00 10:00 – 11:00 8:00 – 10:00 8:00 – 9:00 10:45 – 12:00
11:45 – 12:00 11:45 – 12:45 10:45 – 12:00 10:45 – 12:00  
12:45 – 13:30