Rada Pedagogiczna

  1.  

Dyrektor Szkoły – mgr Eliza Szypulska

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna:
1. mgr Jolanta Pucek
2. mgr Izabela Ponisz
3. mgr Anita Tatara
4. mgr Angelika Komorowska
5. mgr Agnieszka Krygier

Nauczyciele współorganizujący kształcenie:
1. mgr Anna Gładysz
2. mgr Beata Cholewa
3. mgr Beata Batyra – Pietruszka
4. Agnieszka Kwaśniak
5. mgr Anna Bot
6. mgr Agnieszka Dumała – Kusy
7. mgr Monika Węgorek

Język polski:
1. mgr Dorota Zając
2. mgr Katarzyna Szajewska – Gała

Język angielski:
1. mgr Agnieszka Kozieł
2. mgr Edyta Anasiak

Język hiszpański:
1. mgr Beata Adasik

Historia:
1. mgr Agnieszka Motyl

Wiedza o społeczeństwie:
1. mgr Agnieszka Czerwińska

Matematyka:
1. mgr Agnieszka Brzozowiec

Przyroda:
1. mgr Mariusz Kotorowicz

Biologia:
1. mgr Agnieszka Krygier

Geografia:
1. mgr Paulina Szymkiewicz – Flor
2. mgr Zbigniew Karski (zastępstwo za Paulinę Szymkiewicz – Flor)

Fizyka:
1. mgr Maciej Mankiewicz

Chemia:
1. dr Alicja Skrzypek

Edukacja dla bezpieczeństwa:
1. mgr Zbigniew Wójcik

Wychowanie fizyczne:
1. mgr Mariusz Kotorowicz

Plastyka:
1. mgr Monika Wożniak – Gołąb

Technika:
1. mgr Monika Wożniak – Gołąb

Muzyka:
1. mgr Marzena Goc

Religia:
1. mgr Edyta Anasiak
2. mgr Marzena Goc ( zastępstwo za Edytę Anasiak kl. 0, 4-8)
3. mgr Beata Rubaj (zastępstwo za Edytę Anasiak kl. 1-3)

Wychowanie do życia w rodzinie:
1. mgr Eliza Szypulska

Pedagog:
1. mgr Eliza Szypulska
2. mgr Agnieszka Motyl

Psycholog:
1. mgr Klaudia Szypulska

Logopeda/Neurologopeda:
1. mgr Beatę Batyra-Pietruszka

Basen:
1. mgr Wojciech Iwaniuk

Biblioteka:
1. mgr Dorota Zając

Świetlica:
1. mgr Agnieszka Motyl
2. mgr Urszula Golec
3. mgr Justyna Stojańska – Misiurek
4. mgr Katarzyna Szajewska – Gała
5. mgr Klaudia Szypulska

Zajęcia teatralne:
1. mgr Katarzyna Szajewska – Gała

Doradztwo zawodowe:
1. mgr Klaudia Szypulska