Pedagog szkolny

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO
Pedagog szkolny: mgr Jolanta Pucek

 www.dzieckowsieci.pl

www.sieciaki.pl

www.ortograffiti.pl

Polska.pl -Strefa Wiedzy

www.fdn.pl/index

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Mełgwi

21-007 Mełgiew, ul. Partyzancka 42

NIP: 713-14-06-901

Kierownik: Iwona Jaworska

 Telefon: 663-909-960, (81) 467-06-12

E-mail: melgiew.ops@op.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 9:00 – 17:00

Wtorek – piątek: 7:15 – 15:15

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świdniku

ul. C. K. Norwida 2a 21-040 Świdnik

Tel: (81) 751-52-36

Fax: (81) 759-15-10

Adres e-mail: info@poradnia.swidnik.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 8:00 – 18:00

Wtorek: 8:00 – 18:00

Środa: 8:00 – 18:00

Czwartek: 8:00 – 18:00

Piątek: 8:00 – 15:00

https://poradnia.swidnik.pl/ 

 • Powiatowe CentrumPomocy Rodzinie w Świdniku

ul. Elizy Orzeszkowej 4 21-040 Świdnik

Poniedziałek 9 – 17

Wtorek – Piątek 7:15 – 15:15

telefon / fax: 81 751 54 32

telefon komórkowy: 693 255 554

e-mail: kancelaria@pcpr-swidnik.pl

 • Specjalistyczna Poradnia Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin

ul. I Armii Wojska Polskiego 1

tel. 532-48-22 (P. publiczna, zapisy bez skierowania, pomoc

w problemach wychowawczych, w kształtowaniu właściwych relacji między członkami rodziny, pomoc psychologiczna dla rodzin w których występuje problem alkoholowy, przemoc)

 • Poradnia Psychologiczna

ul. Staszica 22

(p. publiczna) tel. 532-85-17 (skierowanie od lekarza ogólnego z zapisaną informacją np. ,,problemy emocjonalne”)

 • Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji

Plac Litewski 5

tel. 532-40-31, 532-42-78 lub 532-63-38 w.194, 184, Przewodnicząca dr Małgorzata Kostka-Szymańska

 • Prywatna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna mgr Ewy Ligięzy

ul. Grottgera 9/1

tel. 525-01-17, 524-37-87, (P. prywatna)

 (upoważniona do wydawania opinii o dysleksji)

 • Prywatne Psychologiczne Centrum Diagnozy i Terapii

ul. Mełgiewska 7/9 , 

tel. 749-32-20 (P. prywatna)

(upoważniona do wydawania opinii o dysleksji)

 • Punkt konsultacyjny dla rodziców i dzieci z nadpobudliwością psychoruchową w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5

ul. Magnoliowa 8

tel. 747-35-26 (pytać o punkt konsultacyjny dla rodziców dzieci zproblemem ADHD)

 • KatolickieStowarzyszenie – AGAPE

ul. Bernardyńska 5 tel. 534-38-87

(pomoc psychologiczna, prawna, problemy uzależnień)

 • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii (15-19 lat)

ul. Zakładowa 11a

tel. 533-84-95 ( publiczny)

 • Centrum Przeciwdziałania Psychomanipulacji

ul. Królewska 10

tel. 743-79-84 (m.in.sekty)

 • Stowarzyszenie ,,Jestem” – Ośrodek Wspierania Rozwoju

ul. Nałkowskich 107

 • Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

ul. Karłowicza 1

tel. 532-29-79, 532-13-82,
 pn. – pt : 8.00 – 20.00 (P. publiczna, pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom)

 • Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

ul. Abramowicka 2,
tel. 744-22-28, 744-30-61 w.240

pn – pt : 8.00 – 20.00 (P. publiczna, pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom)

 • Katolickie Stowarzyszenie – AGAPE

ul. Bernardyńska 5 

tel. 534-38-87

(pomoc psychologiczna, prawna, problem uzależnień)

Stowarzyszenie ,,STOP” – pomoc dla osób w sytuacji kryzysowej i ofiar przemocy w rodzinie
ul. Towarowa 19

tel. 748-38-89 (S. publiczne)

 • ,,SOPRA” Stowarzyszenie Ochrony i Pomocy Rodzinie Alkoholowej

ul. Jutrzenki 6, 

tel. 527-53-01

 • Stowarzyszenie POSTIS -Punkt interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy

Pl. Czechowicza 1

tel. 534-86-61
pn. czw. 13-17 i wt. śr.10-14 (dyżury kuratorów sądowych, pomoc prawna, socjalna)

 • Ośrodek dla Osób Dotkniętych Przemocą Domową

ul. Bazylianówka 44

tel. 747-37-50, 740-36-77

 • Dom Samotnej Matki

ul. Bronowicka 3, tel. 748-52-10 

_______________________________________________

TELEFON DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
TEL. 800-200-02 POŁĄCZENIE BEZPŁATNE
PN – PT: 10.00 – 22.00, S.N. i ŚWIĘTA: 10.00 -16.00

Policyjny telefon informacyjny (dla wspomagania ofiar przestępstw): 535-51-00 (czynny całą dobę)
Policyjny telefon informacyjno-konsultacyjny: 535-53-30
Anonimowa policyjna linia specjalna: 800-20-148