Zaproszenie dla uczniów klas VIII

Szanowni Państwo,

Zapraszam najlepszych uczniów Państwa Szkoły zainteresowanych rozwojem kariery zawodowej w dziedzinie informatyki w szczególności cyberbezpieczeństwa lub przedmiotów ścisłych do elitarnej klasy „Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne” w I Liceum Ogólnokształcącym im. W. Broniewskiego w Świdniku.

Klasa powstaje w ramach programu „CYBER.MIL z klasą” wdrażanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej, pod nadzorem merytorycznym Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Katedry Cyberbezpieczeństwa na wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie, Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

Jest to jedyna klasa w województwie spośród 16 w Polsce.

Nauka w klasie objętej ministerialnym programem umożliwi uczniom zdobycie kompetencji z obszaru współczesnych zagrożeń cyfrowych, zarządzania ryzykiem w zakresie cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz kryptograficznych aspektów ochrony danych. Program nauczania przedmiotów specjalistycznych w klasie cyberbezpieczeństwa będzie realizowany przez pierwsze 3 lata szkolne. Absolwenci klas cyberbezpieczeństwa będą mieli – po wdrożeniu przez Ministerstwo Obrony Narodowej elementów motywacyjnych – większe szanse na przyjęcie na studia wojskowe z zakresu cyberbezpieczeństwa, informatyki i przedmiotów ścisłych. Ukończenie nauki w klasach cyberbezpieczeństwa nie wiąże się jednakże z obowiązkiem podjęcia studiów na uczelniach wojskowych, podjęcia służby wojskowej lub zatrudnienia w resorcie obrony narodowej.

Dla zamiejscowych zapewniamy internat.

W imieniu swoim, Ministerstwa Obrony Narodowej, Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, UMCS, proszę o zainteresowanie uczniów klas ósmych podjęciem nauki w klasie CYBER.MIL, przekazując im i ich rodzicom pismo zawarte w załączniku. Jest to wielka szansa dla uczniów.

Uczeń zainteresowany klasą proszony jest o wypełnienie formularza.

Dziękuję bardzo za zaangażowanie się i pomoc w rekrutacji.Z wyrazami szacunku
Stanisław Stefańczyk
Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego
im. W.Broniewskiego w ŚwidnikuMoże Ci się również spodoba