Projekty Europejskie

Szkoła Podstawowa w Krępcu jest partnerem stowarzyszonym Szkoły Podstawowej nr 5 w Świdniku, która realizuje projekty europejskie

Projekt Erasmus+ "Focus on Students with Mathematics Learning Disabilities - SMiLD", dotyczącym trudności w uczeniu się matematyki oraz dyskalkulii.

Projekt Erasmus+ TIRAMISU First Aid Improve Survival

Projekt Erasmus+ CLIL for STEAM