Projekty Europejskie

Szkoła Podstawowa w Krępcu jest partnerem stowarzyszonym Szkoły Podstawowej nr 5 w Świdniku, która realizuje projekty europejskie

Projekt Erasmus+ "Focus on Students with Mathematics Learning Disabilities - SMiLD", dotyczącym trudności w uczeniu się matematyki oraz dyskalkulii.

Projekt Erasmus+ TIRAMISU First Aid Improve Survival

Projekt Erasmus+ CLIL for STEAM

Szkoła Podstawowa w Krępcu jest partnerem stowarzyszonym w projekcie Erasmus+ akcja KA2 zatytułowanym „CAVE – Communication And Visual Education in home-schooling„, dotyczącym komunikacji i metod wizualnych podczas zdalnego nauczania. Projekt CAVE będzie obejmował działania nad dwoma wymiarami Europejskiego Obszaru Edukacji: jakościowym i włączającym, aby przeciwdziałać formom nierówności społeczno-kulturowych, językowych i psycho-kognitywnych oraz niwelować główne dysproporcje w dzied się na używaniu infografiki i zastosowaniu wizualnego opowiadania historii w nauczaniu wzinie edukacji, które nasiliły się w okresie pandemii COVID-19.
W ramach projektu zostanie stworzony kurs szkoleniowy online dla nauczycieli różnych przedmiotów, koncentrujący celu przekazywania i komunikowania uczniom treści edukacyjnych w bardziej innowacyjny sposób. Powstanie również wirtualne środowisko, które będzie bazą audiowizualnych treści do wykorzystania podczas pracy z uczniami w ramach ścieżek edukacyjnych. Platforma będzie także przestrzenią do dzielenia się wiedzą i wymiany informacji między nauczycielami i uczniami.

Link do strony projektu: https://www.projectcave.eu/

Szkoła Podstawowa w Krępcu jest partnerem stowarzyszonym w projekcie Erasmus+ akcja KA2 zatytułowanym „CUT! – Preventing alcohol abuse among pre-adolescents„, dotyczącym zapobiegania nadużywaniu alkoholu wśród młodzieży. Głównym celem projektu CUT! jest ograniczenie spożywania i nadużywania alkoholu wśród młodzieży poprzez skupienie się na profilaktyce. Aby go osiągnąć, w ramach projektu zaplanowano opracowanie ścieżki edukacyjnej, składającej się z różnych materiałów szkoleniowych skierowanych do młodzieży, wychowawców, personelu wsparcia psychologicznego pracującego w szkołach i rodziców. Będą one obejmować następujące produkty intelektualne:

  • IO1: CUT! Seria filmów wideo. Filmy są potężnym narzędziem do skutecznego informowania i refleksji. W związku z tym opracowane zostaną dwa różne filmy, jeden skierowany specjalnie do uczniów, drugi do rodziców, aby zająć się tematem spożywania alkoholu i jego nadużywania. Te filmy będą wykorzystywane podczas działań edukacyjnych projektu CUT!  w celu kierowania refleksjami i podnoszenia świadomości zainteresowanych stron na ten temat. 
  • IO2: CUT! Praktyczny przewodnik dla nauczycieli, psychologów i pedagogów pracujących w szkołach w tworzeniu i wdrażaniu działań edukacyjnych CUT! w szkołach, zapewniając gotowe do użycia praktyczne porady przydatne w radzeniu sobie z tym problemem. 
  • IO3: CUT! – Podnoszenie świadomości ma również kluczowe znaczenie dla ograniczenia liczby nastolatków spożywających i nadużywających alkoholu. IO3 jest nastawiona na gromadzenie dobrych praktyk, scenariuszy lekcji i zaleceń w celu informowania i wywierania wpływu na politykę państwa w tym zakresie na szczeblu regionalnym, krajowym i unijnym. 

Link do strony projektu: http://cut.pixel-online.org/

Szkoła Podstawowa w Krępcu jest partnerem stowarzyszonym w projekcie Erasmus+ akcja KA2 zatytułowanym „Social Radio 2,0: The European School Radio and Podcasting Community for Active Citizenship Education”, którego celem jest rozwijanie edukacji obywatelskiej poprzez stworzenie szkolnej radiostacji i programu nauczania z wykorzystaniem podcastów. 

Rezultaty projektu:

IO.1 program nauczania dla szkół podstawowych i średnich, który pomoże rozwinąć w uczniach umiejętności wymagane do bycia aktywnymi obywatelami, takie jak krytyczne myślenie, umiejętności cyfrowe i rozwiązywanie problemów 

IO.2 program szkoleniowy dla nauczycieli, dzięki czemu wzrośnie zaufanie nauczycieli do korzystania z innowacyjnych metodologii, takich jak uczenie się oparte na projektach i myślenie projektowe w celu rozwijania edukacji obywatelskiej 

IO.3 praktyczny i wszechstronny bank niezbędnych materiałów do nauczania i uczenia się, które będą wspierać stosowanie szkolnego programu nauczania z wykorzystaniem szkolnego radia i podcastów 

IO.4 interaktywna platforma internetowa ogólnoeuropejskiej społeczności internetowej złożonej z nauczycieli, uczniów i szkół, którzy wykorzystują szkolne radio i podcasty do promowania zaangażowania obywatelskiego wśród nastolatków. Opracowany zostanie także system online, który będzie obsługiwał szkolne audycje radiowe za pośrednictwem zautomatyzowanego systemu radiowego i utworzy łatwe w użyciu archiwum podcastów. Powstanie również profesjonalna aplikacja mobilna Social Radio 2.0, aby ułatwić otwarty dostęp do wszystkich materiałów edukacyjnych, które zostaną wyprodukowane w trakcie trwania projektu, umożliwić tworzenie i odsłuchiwanie audycji radiowych, oraz zapewnić kanały komunikacji, takie jak fora i miejsca na komentarze, które wzmocnią interakcję między członkami społeczności Social Radio 2.0. 

Link do strony projektu: https://socialradio.europeanschoolradio.eu/

Link do platformy internetowej: https://community.europeanschoolradio.eu/