Ogłoszenie

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Krępcu im. Marii Wójcik

zaprasza

na Multiplier Event, który odbędzie się dn 26.04.2024 w Krępcu w godz 10.00-13.00. Program wydarzenia Multiplier Event:
Celem wydarzenia jest:
rozpowszechnienie wyników projektu w szerszej publiczności, w szczególności
wśród szkół, nauczycieli, nieformalnych edukatorów, ekologicznych aktywistów,
zainteresowanych rodziców aby poinformować ich o istnieniu programu GEL
(GreenEduLARP), narzędzi dla nauczycieli, AV Hub oraz opracowywanej Strategii
Adaptacji.
10:00 – 10:30 Prezentacja programu GEL i zestawu narzędzi dla nauczycieli
10:30 – 11:00 Wprowadzenie do AV Hub i Strategii
12:00 – 13:00 Dyskusja i refleksja na temat korzyści i wyników nauki płynących z GEL na różnych poziomach edukacji. Dyskusja na temat roli LARP-ów w procesie nauki i ich wpływu na wychowanie świadomych ekologicznie obywateli jutra.

Potwierdzenie swojej obecności, ilość osób proszę przesyłać do 24.04.24 na adres beaada@tlen.pl z dopiskiem eventkrepiec

Może Ci się również spodoba