Konkurs z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

2 kwietnia 2021

KONKURS PLASTYCZNY

Z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym:

„Niebieski świat. Nasz wspólny świat”.

Zadaniem konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej w formie plakatu wykonanego w dowolnej technice, w formacie A3 (297×420), A2 (420×594) lub A1 (594×841).

Na Wasze prace czekamy do dnia 02.04.2021. Można je składać w pokoju nauczycielskim lub wysłać zdjęcie na adres b.cholewa@sp-krepiec.pl w treści maila wpisując imię, nazwisko, klasę.

Przewidziane nagrody 🙂

Organizatorzy konkursu: Beata Cholewa, Anna Bot, Agnieszka Kwaśniak.

Regulamin konkursu

 

§ 1. Ogólne informacje

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Niebieski świat. Nasz wspólny świat”.

2. Konkurs jest organizowany w ramach obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu obchodzonego 2 kwietnia.

3. Prace będą rozpatrywane w trzech kategoriach wiekowych:

·       klasy IV-VIII;

·       klasy I – III;

·       przedszkole i „zerówka”.

4. Celem konkursu jest:

• pogłębianie wiedzy o autyzmie;

• kształtowanie tolerancji wobec osób ze spektrum autyzmu;

• kształtowanie twórczego myślenia i umiejętności wyrażania emocji;

• propagowanie idei integracji.

5. Dla laureatów Konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody.

6. Zadaniem Konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej w formie plakatu wykonanego w dowolnej technice , w formacie A3 (297×420), A2 (420×594) lub A1 (594×841).

7. Termin nadsyłania zdjęć prac lub składania ich osobiście w pokoju nauczycielskim mija 02.04.2021 roku.

§ 2. Zasady udziału w Konkursie

1. W Konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii Wójcik w Krępcu.

2. Podpisane prace należy złożyć do 02.04.2021 r. w pokoju nauczycielskim z adnotacją „Konkurs Plastyczny” lub wysłać ich zdjęcie na adres mailowy b.cholewa@sp-krepiec.pl w treści wpisując imię, nazwisko, klasę.

§ 3. Rozstrzygnięcie Konkursu

1. Zwycięzców konkursu wybierze Komisja Konkursowa.

Skład komisji: Beata Cholewa, Anna Bot, Agnieszka Kwaśniak.

2. Decyzja komisji jest niepodważalna.

3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi najpóźniej 05.03.2019 roku, wręczenie nagród nastąpi tego samego dnia.

4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.

5. Wszystkie prace plastyczne wraz z podpisem autora zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.sp-krepiec.pl

6. Nagrodzone prace będą zaprezentowane w placówce szkolnej.

§ 4. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników konkursu jest

Szkoła Podstawowa im. Marii Wójcik w Krępcu, ul. Szkolna 3, 21-007 Mełgiew.

2. Dane osobowe uczestników i zwycięzców konkursu będą przetwarzane w celu organizacji
i przeprowadzenia konkursu.

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.

4. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:

• imię i nazwisko;

• e-mail (w przypadku nadesłanych zdjęć plakatu);

• klasa.

5. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także
w lokalnej prasie) o wynikach konkursu.

6. Dane uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów konkursu.

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Zgłoszenie prac plastycznych do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem Organizatorowi praw autorskich oraz możliwości publikacji prac na stronie internetowej, a także w innych celach promujących wiedzę na temat autyzmu.

2. Przekazane prace stają się własnością Organizatora.

Zachęcamy do obejrzenia poniższych nagrań, aby lepiej zrozumieć czym jest autyzm.

Może Ci się również spodoba