Pedagog specjalny

Pedagodzy specjalni:
1) Beata Batyra – Pietruszka – nauczyciel wspomagający w kl. 2
2) Beata Cholewa – nauczyciel wspomagający w kl. 3
3) Anna Bot – nauczyciel wspomagający w kl. 3
4) Anna Gładysz – nauczyciel wspomagający w kl. 1 (zastępstwo za Monikę Węgorek)
5) Agnieszka Dumała – Kusy – nauczyciel wspomagający kl. 6