Rada Rodziców

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Marii Wójcik w Krępcu
Przewodniczący: Aneta Pyra (kl.”0”)
Z-ca Przewodniczącego : Marlena Sturlis (kl. 2)
Sekretarz: Anna Dybzińska (kl. 6)
Skarbnik: Anna Bytys (kl.3)
Członkowie:
1. Ewelina Zielińska (przedszkole)
2. Tomasz Świątek (kl. 5)
3. Anna Barszcz (kl.1)
4. Ilona Górska (kl.7)
5. Grzegorz Palonka (kl. 4)
6. Iwona Bronisz (kl. 8)

rodzicespkrepiec@wp.pl

Składka na Radę Rodziców:
30 zł – na pierwsze dziecko w szkole
15 zł – na drugie dziecko w szkole
Dowolna kwota – na trzecie i kolejne dziecko w szkole

Numer konta Rady Rodziców:
Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach oddział Świdnik
71 8689 0007 6004 1542 3000 0010