Szkoła Podstawowa w Krępcu

Idź do spisu treści

Menu główne

Oferujemy

O naszej szkole

Cele szkoły


 • rozwijanie zainteresowań uczniów w różnych dziedzinach

 • pobudzanie aktywności i samodzielnego działania

 • wdrażanie do udziału w życiu społecznym

 • wykrywanie i rozwijanie indywidualnych talentów

 • organizowanie czasu wolnego wychowanków, tak aby spędzali go w sposób kulturalny

 • kształtowanie umiejętności współdziałania w grupach, niesienie pomocy słabszym

 • wyrabianie odpowiedzialności za powierzone funkcje, zadania

 • wyrabianie w uczniach zdolności do samooceny i samokrytyki


Oferujemy


 • świetlicę szkolną otwartą w godzinach 6.30 - 16.30

 • 2 języki obce: język angielski i język niemiecki

 • catering

 • małoliczne klasy

 • kółka zainteresowań, m.in. teatralne, taneczne, plastyczne, sks- piłka nożnaDysponujemy


Budynek naszej szkoły jest w bardzo dobrym stanie, spełnia wszelkie wymogi. Dysponujemy odremontowanymi salami lekcyjnymi i obiektami:

 • pracownią internetową

 • wielofunkcyjnym boiskiem szkolnym

 • salą gimnastyczną

 • bezpiecznym i kolorowym placem zabaw

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego